Δραστηριότητες

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, οι δραστηριότητες του «Συμπλέω» περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Διοργανώνοντας επιστημονικές ή επαγγελματικές συναντήσεις, διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια, πολιτιστικές και άλλες συναφείς εκδηλώσεις. Διοργανώνοντας ψυχαγωγικές εκδηλώσεις , φεστιβάλ, ημερίδες δράσεις. Παρέχοντας εθελοντική βοήθεια και δράση για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Συνεργασία με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακές Αρχές, για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Ανάληψη και εκτέλεση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών προγραμμάτων και μελετών που επιχορηγούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή την Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή άλλα κράτη. Σύναψη συνεργασιών για την πραγματοποίηση ερευνών ή την ανάπτυξη προγραμμάτων με κάθε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, όπως δημόσιους φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, και άλλους κρατικούς ή διακρατικούς φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμούς και οργανώσεις κλπ. Λειτουργία ιστοσελίδας/ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, Μελέτη ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος. Συστηματική επικοινωνία μεταξύ των μελών του για τη διαμόρφωση θέσεων επί θεμάτων που αφορούν τον τόπο και την υγεία, η διατύπωση προτάσεων προς τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς, η εκπροσώπηση των μελών του Συλλόγου στους αρμοδίους διοικητικούς και μη φορείς, αρχές και οργανισμούς σε σχέση με τα κοινού ενδιαφέροντος θέματα. Εφόσον ενδιαφέρεστε να εμπλακείτε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω δράσεις, παρακαλώ να επικοινωνήσετε στο:
Ποιοι Είμαστε

Είμαστε Κοινωνικό – Πολιτιστικό
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο
με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΜΠΛΕΩ».

Πίνακες ζωγραφικής:

Σπύρος Κολυβάς

Επισκέπτες της ιστοσελίδας
Επισκέψεις: 0 Επισκέψεις: 0 Επισκέψεις: 0
Επικοινωνία

Email: info@sympleo.gr

Τηλέφωνο: 2661 3 60728

Τηλέφωνο Προέδρου: 6944456336

Email Προέδρου: proedros@sympleo.gr

Email Γραμματέως: secretary@sympleo.gr

Email Ταμία: accountant@sympleo.gr

Θα μας βρείτε: Στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας – Κοντόκαλι

1ος όροφος – εντός της Βιβλιοθήκης και της υπηρεσίας Πληροφόρησης